In de duinen bij Egmond aan Zee

Wandeling met een natuurgids

Elke eerste zondag van de maand. We hebben 's winters en 's zomers verschillende routes en verschillende starttijden.

In de winter (oktober t/m maart) lopen we door het open duin en langs de binnenduinrand. De start is dan om 11 uur bij het PWN-informatiebord aan het Nachtegalenpad in Egmond aan den Hoef.

In de zomer (april t/m september) lopen we door het zeedorpenlandschap. Dan starten wij om 10 uur op het parkeerterrein aan de Watertorenweg in Egmond aan Zee.

Info: 072 533 76 01