Noord-Kennemerland
Water
Op
woensdag23jan201920:00

Veranderingen op de Noordzee

Veranderingen in de bodemfauna van de Noordzee door de bouw van windmolens, platforms en eilanden

Het gebruik van de Noordzee verandert en wordt geïntensiveerd. Wat gaat de toekomst brengen voor de Noordzee aan activiteiten en wat zijn daarvan de mogelijk consequenties op het leven van de Noordzee? Robbert Jak zal een beeld schetsen van hoe het bodemleven van de Noordzee er mogelijk uit gaat zien. Daarnaast zullen ook de effecten op andere diergroepen aan bod komen.

Algemene informatie

woensdag 23 januari 2019 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
Wijkcentrum Overdie
Van Maerlantstraat 8-10
1813BG Alkmaar
Nederland
Extra Informatie: 

Robbert Jak is onderzoeker mariene ecologie bij Wageningen Marine Research in Den Helder.

Google Maps image