Noord-Kennemerland
Overig
Op
zaterdag26feb202213:30

Over het ontstaan van fossielen

Lezing door Erwin Kaspers, KNNV Alkmaar - Den Helder

Hoe ontstaan fossielen?
Normaal gesproken worden dode dieren en planten door aaseters of verrottingsprocessen opgeruimd. Alleen onder zeer speciale omstandigheden blijven zij bewaard en kunnen ze zich tot fossiel ontwikkelen. Als zij in een zuurstofvrije omgeving verblijven en snel worden afgedekt met sedimenten als modder, klei of vulkanische as, is de kans het grootst dat er fossielen ontstaan. Dat moet snel gebeuren, want als zij te langzaam worden afgedekt, kunnen er toch weer verrottingsprocessen ontstaan waardoor ze verdwijnen. Dat betekent dat catastrofale ontwikkelingen als grote vulkanische uitbarstingen, vloedgolven, landverschuivingen overstromingen met veel modder en zand, de beste omstandigheden bieden voor het ontstaan van fossielen. Hierbij spelen chemische processen een grote rol. Later wordt een fossiel door mineralisatie verder omgezet tot een kwarts, calsiet, pyriet en koolstof.  Dankzij deze processen vinden we soms fossielen van planten en dieren, waarbij de structuur ervan nog prachtig te zien is. We noemen iets pas een fossiel als het ouder is dan 10.000 jaar.
Deze lezing geeft een overzicht hoe fossielen ontstaan in de geologische geschiedenis van meer dan 3 miljard jaar geleden en de daarmee gepaard gaande enorme veranderingen op aarde.

Over de spreker
Al sinds zijn jonge jaren verzamelt Erwin Kaspers mineralen en fossielen en is hij actief in het speuren naar overblijfselen uit een prehistorisch verleden. Hij heeft zich via zelfstudie zijn kennis over geologie en paleontologie eigen gemaakt. Nu hij gepensioneerd is wil hij deze kennis graag met anderen delen. Erwin is leider van de werkgroep Geologie van de Vereniging Amathysta te Zaandam. Hij is regelmatig op pad in binnen in binnen- en buitenland om te zoeken naar bijzondere mineralen en fossielen. Ook organiseert hij excursies voor werkgroepen geologie en verzorgt daarbij schriftelijke informatie. Verder houdt hij lezingen voor verenigingen in het hele land.
Als vrijwilliger bij o.a. het Natuurmuseum E. Heimans te Zaandam en bij bezoekerscentra, heeft hij vitrines met speciale vondsten en resten van mammoeten, dinosaurussen en andere lang uitgestorven dieren en planten ingericht.

Algemene informatie

zaterdag 26 februari 2022 - 13:30
Deze lezing vindt plaats in bezoekerscentrum “De Helderse Vallei” in Den Helder. Organisatie: KNNV Alkmaar-Den Helder
Locatie: 
De Helderse Vallei
De Helderse Vallei 9-11
1783 DA Den Helder
Nederland
Google Maps image