Noord-Kennemerland
Vogels
Op
woensdag29sep202120:00

Een buitenlandse vogelreis

De ongereptheid van de Oostelijke Rhodopen (Bulgarije), rivierdelta’s in Griekenland

Door Marinco Lefevere en Klaas Bart, lid van Vogelwerkgroep Tringa en VWA

In september 2015 hebben wij een vogelreis gemaakt naar het hart van de Balkan en hebben we de de Oostelijke Rhodopen in Bulgarije bezocht. Dit landschappelijk gezien bijzondere gebied wacht op ontdekking. Beboste berggebieden worden afgewisseld door open vlaktes. Rivieren meanderen door natte graslanden en wilgenstruwelen. Kleinschalige landbouw wordt afgewisseld met extensieve veeteelt. 
De flora en fauna zijn uniek. Orchideeën bloeien in de velden, de veldleeuwerik zingt jubelend zijn lied, gadegeslagen door een overvliegende gier. 

Na te hebben genoten van ons verblijf in Bulgarije hebben wij de kustgebieden van Griekenland bezocht. Deze gebieden zijn grotendeels in cultuur gebracht en hier hebben wij een aantal akkerbouwgebieden bezocht waar o.a. katoen werd verbouwd. Gelukkig zijn de deltagebieden van de uitmondende rivieren ongerept, beschermd en vogelrijk. Hier zagen we o.a. reuzensterns schreeuwend terugkeren naar het vaste land na hun vistocht op open zee. Via de bergen, waar wij Keizerarenden zagen rondcirkelen, zijn wij naar de Zwarte Zee gereden.
Daar hebben wij genoten van de vele roofvogels en zwarte ooievaars die hier overtrekken. Maar ook zagen wij in een moerasgebiedje Steltkluten, Zwarte Ibis en Breedbekstrandloper rondlopen.

Zin om mee te genieten van onze reis?

Tot ziens!

Algemene informatie

woensdag 29 september 2021 - 20:00
U moet in Wijkcentrum Overdie aan de deur een QR-code van uw coronapas laten zien, of een bewijs dat u corona hebt gehad of een negatieve testuitslag.
Locatie: 
Wijkcentrum Overdie
Van Maerlantstraat 8-10
1813 BH Alkmaar
Nederland
Extra Informatie: 

Organisatie: KNNV Alkmaar-Den Helder en IVN noord-Kennemerland

Google Maps image