Noord-Kennemerland
Landschap
Op
woensdag27nov201920:00

Aardkundig erfgoed van Nederland

Lezing door Jan-Willem van Velzen

Nederland ligt laag en is relatief vlak. Toch heeft iedereen die wel eens een fietstocht in de duinstreek, op de Veluwe of in Zuid-Limburg heeft gemaakt, zelf ervaren dat Nederland wel degelijk hoogteverschillen kent. Natuurlijk zijn er geen spectaculaire kloven als de Grand Canyon of indrukwekkende bergtoppen zoals in de Alpen, maar Nederland heeft wel een uniek en bijzonder afwisselend landschap. Het is een landschap dat uitnodigt om te voet of per fiets te worden verkend. Al die verschillende terreinvormen samen, maar ook onze bodems, de materialen en structuren, de patronen en de processen, en de geschiedenis die daarbij hoort, vormen ons aardkundig erfgoed.
Kleine terreinvormen dragen bij aan lokale variatie van flora en fauna en grote terreinvormen kennen dikwijls veel gradiënten: overgangen van nat naar droog, van kalkrijk naar kalkarm, van humusrijk naar humusarm en dergelijke. Hierdoor draagt deze landschappelijke geodiversiteit in belangrijke mate bij aan de biodiversiteit van Nederland.

Logo's van KNNV en IVN

Algemene informatie

woensdag 27 november 2019 - 20:00 tot 22:00
Organisatie: KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder, de vereniging voor veldbiologie. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage is welkom.
Locatie: 
Wijkcentrum Overdie
Van Maerlantstraat 8-10
1813 BG Alkmaar
Nederland
Extra Informatie: 

Jan-Willem van Velzen heeft opleidingen in geografie en biologie voltooid. Zijn kennis heeft hij toegepast bij natuur- en milieuorganisaties en in het onderwijs.
Thans is hij verbonden aan Aardbalans, een ideëel bedrijf dat staat voor leren geven om aarde, mens en leven.

Dit is een gezamenlijke activiteit van IVN Noord-Kennemerland en KNNV afdeling Alkmaar - den Helder

Google Maps image