Activiteiten voor basisscholen

De scholenwerkgroep

De IVN-Scholenwerkgroep organiseert allerlei activiteiten voor basisschoolgroepen, waarbij kinderen actief en ontdekkend met de natuur bezig zijn. Er worden, afhankelijk van het seizoen, verschillende programma's en thema's aangeboden, zoals plastic, een kriebelbeestjesactiviteit, strandjutten, flessenpost, een bomenspeurtocht, een activiteit over paddenstoelen, bijen, vleermuizen, uilen, vlinders of het bos. Het veldwerk wordt uitgevoerd door een of meer gidsen.
De gids zorgt voor opdrachten die in kleine groepjes uitgevoerd worden en voor het benodigde materiaal. Een actieve deelname van de leerkracht en begeleiders is gewenst. 
Benodigde tijd: ongeveer anderhalf uur. 
Locatie: De meeste activiteiten vinden plaats in en rondom IVN-Natuurcentrum Parnassia in Bergen aan Zee of op het strand; sommige activiteiten vinden op andere locaties plaats, zoals het klimduin in Bergen of het bos in Schoorl. 
Kosten: per natuuractiviteit €50,- N.B. Voor alle scholen in de gemeente Bergen geldt ook in het schooljaar 2019/2020 een vergoeding door de gemeente. 
Aanmelden: per mail bij het Boekingscentrum IVN Noord-Kennemerland, boekingscholen@ivnnkl.nl
In dringende gevallen kunt u bellen naar 06-44400937.

Verdere informatie: Floor van Splunder, coördinator IVN-Scholenwerkgroep, email: f.vansplunder@gmail.com

De folder met het complete aanbod van de Scholenwerkgroep staat in de bijlage.

scholenwerkgroep20192020

Bekijk hier een filmpje van een les over vlinders.

Lesmodules voor basisscholen ‘Landgoed Ter Coulster’

Het landgoed Ter Coulster te Heiloo, het enige particuliere landgoed in Noord-Holland boven het IJ, is een sfeervolle historische plek. We hebben lesmodules ontwikkeld voor kinderen van de basisschool om ze te interesseren en enthousiast te maken voor de natuur, het milieu en de cultuurwaarden op het landgoed.

Deze lessen sluiten aan bij de leermethode van de school. In overleg met de school kunnen we de uitvoering van de les aanpassen. Zo kunnen de kinderen, afhankelijk van het onderwerp, vooraf op school aan de slag gaan, waarna de opgedane kennis op het landgoed met praktische opdrachten tot verdieping komt; maar andersom kan ook: eerst de natuur in en vervolgens op school verwerken.

Door middel van doe-activiteiten leggen we de nadruk op beleving en bewustwording , waarbij kennis vanzelf wordt verworven. Door gebruik van de zintuigen te stimuleren, willen we de kinderen spelenderwijs bewust maken van de waarde van de natuur in de buurt.

N.B. Op grond van afspraken met de eigenaar van het bos is het aantal lessen per jaar beperkt. De werkgroep zal specifieke basisscholen in Heiloo uitnodigen om deel te nemen.

Nadere informatie bij Fons Morsch: a.s.morsch@gmail.com