aanbod voor basisscholen

De scholenwerkgroep organiseert allerlei activiteiten voor basisschoolgroepen, waarbij kinderen actief en ontdekkend met de natuur bezig zijn.

Deze natuuractiviteiten worden, op passend niveau, begeleid door twee gidsen. De gidsen zorgen voor opdrachten en voor het benodigde materiaal.
Een actieve deelname van de leerkracht en de begeleiders is noodzakelijk, want er wordt gewerkt in kleine groepjes.

Zie voor een beschrijving en verdere bijzonderheden:
aanbod najaar-winter 2022-2023

Floor van Splunder
Coördinator Scholenwerkgroep

e-mail:  f.vansplunder@gmail.com