aanbod voor basisscholen

tijdelijke stop i.v.m. het Coronavirus

Met pijn in het hart heeft de scholenwerkgroep van IVN Noord-Kennemerland besloten al haar activiteiten voorlopig af te zeggen. We willen geen risico’s nemen en bijdragen aan het tegengaan van een mogelijke verdere verspreiding van het Coronavirus. De nieuwe maatregel, niet met meer dan vier volwassenen binnen of buiten, die het kabinet afgelopen dinsdag heeft medegedeeld, maakt het ons onmogelijk om onze activiteiten naar behoren uit te voeren.

Als de situatie rond het Coronavirus het toelaat, sturen wij u graag aan het begin van  2021 ons activiteitenaanbod voor het voorjaar toe.
Voor nu: Pas goed op uw leerlingen en op elkaar. Bovenal blijf gezond.

Wij hopen op uw begrip en graag tot in het nieuwe jaar.

Floor van Splunder
Coördinator Scholenwerkgroep

e-mail:  f.vansplunder@gmail.com

 

De scholenwerkgroep organiseert allerlei activiteiten voor basisschoolgroepen, waarbij kinderen actief en ontdekkend met de natuur bezig zijn.

Deze natuuractiviteiten worden, op passend niveau, begeleid door twee gidsen. De gidsen zorgen voor opdrachten en voor het benodigde materiaal.
Een actieve deelname van de leerkracht en de begeleiders is noodzakelijk, want er wordt gewerkt in kleine groepjes.

Zie voor een beschrijving en verdere bijzonderheden: scholenwerkgroep_herfst_2020