aanbod voor basisscholen

Nieuwe start van de activiteiten

We zijn blij dat we u kunnen mededelen, dat de IVN-Scholenwerkgroep per september weer gaat opstarten. Uit onze natuuractiviteiten voor basisscholen hebben we voor de komende weken een aantal activiteiten gekozen, die volledig buiten plaatsvinden en ‘covid-verantwoord’ zijn.

Dit betekent echter wel, dat bij slecht weer de natuuractiviteit niet door kan gaan. Ook bij klachten en ‘quarantaine verplichtingen’ kan de activiteit niet plaatsvinden.

Rond de herfstvakantie zullen we, afhankelijk van de situatie op dat moment, een beslissing nemen over het al dan niet aanbieden van onze binnenactiviteiten in november. Daarvan houden we u uiteraard op de hoogte.

We hopen u samen met de kinderen en ouders snel weer te mogen ontvangen en hopen op veel waardevolle natuurmomenten met elkaar.

Floor van Splunder
Coördinator Scholenwerkgroep

e-mail:  f.vansplunder@gmail.com

 

De scholenwerkgroep organiseert allerlei activiteiten voor basisschoolgroepen, waarbij kinderen actief en ontdekkend met de natuur bezig zijn.

Deze natuuractiviteiten worden, op passend niveau, begeleid door twee gidsen. De gidsen zorgen voor opdrachten en voor het benodigde materiaal.
Een actieve deelname van de leerkracht en de begeleiders is noodzakelijk, want er wordt gewerkt in kleine groepjes.

Zie voor een beschrijving en verdere bijzonderheden: infobrief_2021