Onze afdeling

Samenstelling bestuur IVN Noord-Groningen

Voorzitter Kees Bos (boskees271051@gmail.com)
Secretaris, webbeheer, verenigingsblad Regien Bosman (regien.bosman@gmail.com)
Penningmeester, ledenadministratie Margrietha Scholte-Migchels (M.Migchels@outlook.com)

De activiteitencoördinatie is in handen van Johanna Klatter (klatter9@planet.nl).

IVN Noord-Groningen is op 17 januari 1990 opgericht en staat ingeschreven bij de KvK Noord-Nederland onder RSIN 805222194. Bezoekadres: Margrietha Scholte-Migchels, Eikenlaan 9, 9982 LM Uithuizermeeden. Tel. 0595 415353, 06 23158436.
E-mail (bestuur): ivnnoordgroningen@hotmail.com

IVN Noord-Groningen is een vereniging voor mensen die de natuur een warm hart toedragen en gericht op natuurbeleving, duurzaamheid en betrokkenheid. Jaarlijks organiseren wij excursies, lezingen, natuurwerkdagen en jeugdactiviteiten. Op feest-, jaar- en/of promotiemarkten brengen wij ons programma onder de aandacht van het grote publiek. Alle activiteiten worden verspreid via flyers c.q. programmafolders, nieuwsbrieven, website en de regionale pers.

Onze Nieuwsbrief ‘De Pommel’ komt jaarlijks twee keer uit: eind juni, eind december. Daarin wordt verslag gedaan van de activiteiten en natuurprojecten in ons werkgebied. Op de achterkant van de Pommel staat de halfjaarlijkse Activiteitenkalender.

Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Inkomsten ontvangt IVN Noord-Groningen uit haar ledenbestand. Op 22 juni 2016 telt de afdeling 53 leden, 4 huisgenootleden, 4 jeugdleden en 20 donateurs, in totaal 81 sympathisanten.
Naast contributiegelden ontvangt de vereniging inkomsten uit advertenties (de Pommel), subsidies en giften. Een bijdrage van niet-leden wordt gevraagd als de onkosten van de activiteit het verenigingsbudget overschrijden.

De vereniging is fiscaal een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om aangewezen te worden als ANBI dient de instelling een jaarrapport te publiceren dat inzicht geeft in het werk van de ANBI en de activiteiten die uitgevoerd worden om de doelstelling te bereiken. Tevens dient jaarlijks een financiële verantwoording afgelegd te worden.
Als een instelling door de belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
De jaarlijkse verantwoording van IVN Noord-Groningen treft u aan in onderstaande (PDF) documenten. Voor vragen over de activiteiten kunt u terecht bij de secretaris Regien Bosman (regien.bosman@gmail.com) en voor financiën bij penningmeester Margrietha Scholte-Migchels (M.Migchels@outlook.com).