Noord-Groningen
Landschap
woensdag24jan2018

De Drentsche Aa

Op wo 17-01 gaf Ernst Flentge (IVN Groningen-Haren) in de Butler een prachtige dialezing over de Drentsche Aa, een groot afwateringsgebied in Drente met ontelbare stroompjes, dat over een relatief korte afstand een verval heeft van 23 meter.

Het Drentsche Aa-gebied bestaat voor de helft uit landbouwgrond. Naast het werk van de boeren wordt het beekdallandschap onderhouden door natuurbeheer dat speciaal gericht is op een unieke combinatie van cultuurhistorie en bijzondere natuur. Het enorme stroomverschil levert tal van kleine biotopen op.

We zien in het gras een bloemrijke vegetatie met veel orchideeën, de pioniers op deze weilanden tussen de meanderende Aa. We zien de Kale jonker en de zeldzame Zwarte Rapunzel. Een natuurlijke indicatie voor schoon water is de aanwezigheid van de Weidebeekjuffer waar Ernst enkele prachtige dia's van toont.

Op zaterdag 26 mei wordt een wandeling georganiseerd waar we al dit moois in levende lijve kunnen aanschouwen, houd de website in de gaten!