Noord-Groningen
Overig
Op
woensdag15jan202019:30

Nieuwjaarsbijeenkomst

Lezing Bert Middel, dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest

Provincies, gemeenten en waterschappen verplichten zich tot een doelmatige en doelgerichte bijdrage aan het verwerkelijken van een duurzame samenleving. Energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie vormen hierbij de kerndoelen.
Daarbij richten de waterschappen zich met name op de laatste, ofwel – in gewoon Nederlands – omgaan met steeds frequenter voorkomende hoosbuien en hittestress, die zich uit in droogteperioden en hogere temperaturen. De gevolgen hiervan ontregelen de samenleving en zullen bij nietsdoen op termijn rampzalig uitpakken. 

Waterschappen staan voor veiligheid en daarmee ook voor droge voeten van de burgers. Zij beschikken over de kennis en ervaring om de gevolgen van hoosbuien en hittestress structureel het hoofd te kunnen bieden. Samenwerking met gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bovenal burgers is daarbij zonder meer noodzakelijk.
Het gaat ons allen aan. We hebben geen andere keus dan de handen ineen te slaan. Nietsdoen is geen optie!

Bert Middel opent het nieuwe jaar van IVN Noord-Groningen met een lezing die helemaal in het teken staat van de actualiteit. Iedereen wordt van harte uitgenodigd, u moet zich opgeven bij Johanna:  klatter9@planet.nl.

Algemene informatie

woensdag 15 januari 2020 - 19:30 tot 23:00
Locatie: 
De Butler
Hoofdstraat 46
Uithuizen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image