Naaldbomencursus - 'Groene reuzen'

Als je in de winter of het vroege voorjaar door het bos loopt, is er weinig groen te zien. De loofbomen hebben hun bladeren verloren en zijn in ‘winterrust’ gegaan. Naaldbomen zijn dan het enige frisse groen dat nog te zien is. Wanneer ze dicht op elkaar geplant zijn voor bosbouw hebben naaldbomen kaarsrechte stammen en zijn vaak torenhoog. Solitair geplant, is de boomvorm grilliger en minder hoog. Het zijn bomen die het hele jaar door nauwelijks zichtbaar veranderen, één of twee uitzonderingen daargelaten. Ze zijn als ‘groene reuzen’ die eeuwig op wacht staan.  

Voorjaar 2020Douglas kegel organiseert IVN Rijk van Nijmegen weer de korte Naaldbomencursus die bestaat uit één lesavond en vier buitenexcursies.
In deze cursus worden zo’n 10 tot 15 verschillende naaldbomen die in het bos te vinden zijn, nader bekeken en besproken. Niet alleen dennen, maar ook sparren, ceders en levensbomen. We kijken naar de naalden, kegels, boomvorm en nog veel meer. Dan weer kort, dan weer uitgebreid komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het nut van deze bomen voor de mens (hout, voedsel, etc.), de samenhang met planten en dieren, maar ook de verwantschap van deze bomen tot elkaar.   

Lesavond  
Tijdstip 19.30 - 21.45 uur
Locatie

 

Excursie Wolfsberg   10.00 - 12.00 uur
Excursie St. Jansberg   10.00 - 12.00 uur
Excursie Heilig Landstichting   10.00 - 12.00 uur
Excursie Hoenderberg   10.00 - 12.00 uur

Voor vragen over de cursus kan je contact opnemen met coördinator Lieke Vullings, via e-mail of telefonisch op 024 - 377 8885.