Groencursus Voorjaar / Groencursus Najaar VERVALLEN

Deze cursus is bestemd voor iedereen die meer te weten wil komen over de natuur en de verscheidenheid aan landschappen rondom Nijmegen. Ten noorden van de stad ligt de rivier de Waal met het uiterwaardengebied, ten oosten de stuwwal en ten zuiden van de stad ligt het vennengebied. Deze gebieden herbergen ieder een geheel eigen flora en fauna.
Er zijn twee groencursussen per jaar: één in het voorjaar en één in de herfst.

De eerstvolgende groencursus is de Najaarscursus 2016

Lesavonden dinsdag 13 en 27 september, 11 oktober, 1 en 15 november
Tijdstip 19.45 tot 21.45 uur
Locatie zaal 2.05 in het Erasmusgebouw, Erasmusplein 1  te Nijmegen
Excursies zaterdag 17 september, 1 en 15 oktober, 5 en 19 november
Tijdstip 9.30 tot 12.30 uur
Locaties worden tijdens lesavonden bekend gemaakt

In de voorjaarscursus kijken we hoe de landschappen rondom Nijmegen zijn ontstaan: de stuwwallen van de Sint-Jansberg, de rivierduinen van de Overasseltse Vennen, de nieuwe natuur van de Millingerwaard, de uiterwaarden van de Bemmelse Waard en de natte schraalgraslanden van de Bruuk. Op de lesavonden behandelen we onder meer zangvogels, zoogdieren, weidevogels, wilde planten, insecten en ook natuurontwikkeling en natuurbeheer. Sommige onderwerpen worden als practicum gegeven. Tijdens de excursies wordt de theorie zichtbaar. We zien waarom sommige planten en dieren juist wel in dat gebied voorkomen en waarom andere soorten juist niet.

In de najaarscursus kijken we ook naar het ontstaan van landschappen zoals de stuwwallen van de Duivelsberg, de spoelzandvlakte van het Heumensoord en de uiterwaarden van de Ooijpolder. Tijdens de lesavonden behandelen we onder meer roofvogels, de vogeltrek, zaden en vruchten, de overwintering van zoogdieren en insecten, bomen en ook natuurontwikkeling en natuurbeheer.

Filmpje over de Groencursus

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 65,00 inclusief cursusboek. Degenen die al een cursusboek hebben betalen € 50,00. Voor leden van IVN Rijk van Nijmegen geldt de kortingsregeling.

Voor verdere informatie en opgeven kan je terecht bij Angela Mundi, coördinator Groencursussen, per e-mail of via 06 40475954.
Je kan ook een mailbericht sturen naar cursus@ivn-nijmegen.nl met daarbij de vermelding van de cursus waarvoor je interesse hebt. Je bericht wordt dan doorgestuurd naar de betreffende cursus-coördinator.