Concept statuten 2019

Concept statuten

Op 12 en 26 november worden er twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden, om te beslissen over de nieuwe statuten van de afdeling Nijkerk.

Er is door de landelijke IVN een standaardversie van de nieuwe statuten voor de afdelingen gemaakt. Deze wordt gevonden via:

https://ons.ivn.nl/nl?cm=495%2C509&mf_id=12540

Variabele gegevens statuten