Nijkerk
Landschap
Op
zaterdag17dec201609:00

Landschapsbeheer

Landschapsbeheer.

Vogeleiland, natuurgebied in de Arkervaart

Nog nooit op het Vogeleiland geweest? Zin om een ochtend in de natuur bezig te zijn? Dan is er nu kans om beide vragen te vertalen in een leuke, zinvolle natuurbeleving. Zaterdag 17 december 2016 van 09.00 tot 13.00 uur is er gelegenheid om gezond bezig te zijn met het verwijderen van berken- en wilgenopslag. Dat is noodzakelijk om het karakter van het 4 ha grote eiland in stand te houden: een natte omgeving met veel riet, geschikt voor moeras- en rietvogels. Het zijn beschermde vogels die er voordeel van hebben, zoals de kleine karekiet, de rietzanger, de blauwborst, de kuifeend maar ook de bruine kiekendief en diverse soorten ganzen.


De IVN-werkgroep Landschapsbeheer nodigt je uit mee te doen. Ontmoetingsplaats nabij Arkersluisweg 31. Er is ruime gelegenheid om te parkeren. Kleed je goed aan en neem laarzen mee of watervaste schoenen.

Voor vragen: Rien Loman, telefoon: 06–25081805; e-mailadres: landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl.

 

Algemene informatie

zaterdag 17 december 2016 - 09:00