Nijkerk
Vogels
Vanaf
dinsdag03mei202220:00

60 jarig bestaan Vogelbeschermingswacht

Vogelbeschermingswacht viert 60 jarig jubileum

 

Op 17 november 2021 was het precies 60 jaar geleden dat de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe in Harderwijk werd opgericht. Om dit jubileum luister bij te zetten worden er in de maand mei diverse activiteiten georganiseerd. 

Vanwege de Corona-beperkingen was het in 2021 helaas niet mogelijk om bijzondere aandacht aan dit jubileum te schenken. Met de nu geplande activiteiten wil de vereniging vogels en hun leefgebieden binnen de regio bij een breed publiek onder de aandacht brengen. 

 

Op dinsdag 3 mei wordt door natuurfotograaf Wim Weenink een lezing gegeven onder de titel ‘Vogels, je blijft er naar kijken’. Wim Weenink woont op de Noord-Veluwe en is een landelijk gerenommeerd natuurfotograaf, die met zijn kleurrijke en kunstzinnige foto’s een bijzondere kijk op vogels geeft. Op deze avond zal hij zijn mooiste beelden vertonen, gemaakt in het werkgebied van de Vogelbeschermingswacht. Daarbij laat hij ook zien op welke wijze de vogelbevolking in deze regio in de voorbije decennia veranderd is. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in gebouw De Regenboog, Biezenplein 1 in Harderwijk. Deze avond is voor een ieder vrij toegankelijk. 

Voor meer informatie, zie: 

https://www.vbwnoordveluwe.nl/events/jubileumlezing/ 

 

Op woensdag 11 mei staat er een avondexcursie op het programma langs de Veluwemeerkust ter hoogte van Hierden. De Veluwerandmeren vormen met haar oeverzones een uniek vogelparadijs. 

Met name in het voorjaar is het daar een drukte van belang. Veel vogels maken dan van deze gebieden gebruik om er te broeden of voedsel te zoeken. Deze excursie wordt georganiseerd tijdens de Nationale Vogelweek, waarin mensen enthousiast gemaakt worden om naar vogels te kijken. Gidsen van de Vogelbeschermingswacht zullen deelnemers aan de excursie rondleiden door dit prachtige gebied. Aanmelding voor deze excursie kan via de landelijke website www.vogelweek.nl. 

Voor meer informatie, zie: 

https://www.vbwnoordveluwe.nl/events/excursie-langs-de-veluwemeerkust/ 

 

Op zaterdag 21 mei organiseert de Vogelbeschermingswacht in samenwerking met de natuurtuin Harderwijk een open dag in de natuurtuin Stadsweiden. Iedereen is van 11.00 uur tot 15.00 uur van harte welkom in de natuurtuin, waar verschillende groene organisaties uit de regio zich zullen presenteren. Daarnaast worden er enkele korte presentaties gegeven over bijvoorbeeld bijen, vleermuizen en nestkastbroeders. Ook worden er rondleidingen gehouden door de botanische inrichting van de tuin. Voor kinderen staan er leskisten klaar om iets te leren over visjes en kikkers in de vijver. Rond 14.30 wordt er een optreden gegeven door een muzikaal duo. Kortom, van alles te doen voor jong en oud. De natuurtuin is te vinden langs het Zeepad in Harderwijk, aan het einde van de weg Rietmeen. 

Voor meer informatie, zie: 

https://www.vbwnoordveluwe.nl/events/natuurdag-in-natuurtuin-harderwijk/ 

 

 

Wij nodigen alle natuur- en vogelliefhebbers in de regio van harte uit om aan deze activiteiten deel te nemen! 

Algemene informatie

dinsdag 3 mei 2022 - 20:00 tot zondag 22 mei 2022 - 08:00