Wintervogeltelling november 2022 Vogels

Wintervogeltelling november 2022

Nieuwkoop 27 november 2022

Beste waarnemers en belangstellenden,

Het heeft even geduurd eer ik een totaaloverzicht van de wintervogeltellingen van onze gebieden rondom Nieuwkoop van 12/13 november op rij had staan.
Zelf had ik behoorlijke gezondheidsproblemen, Peter Benes had ernstige problemen met zijn computer en onze nieuwe teller, René Schreuder, die Toon van Vliet zou vervangen is dat ook niet geheel gelukt vanwege gezondheidsproblemen.

Nu dan toch het overzicht zonder de telgegevens voor de gebieden van Toon van Vliet.
Nu hadden we totaal 19.284 waarnemingen tegenover 27.316 waarnemingen in november 2021
Duidelijk meer Grauwe en Kolganzen, maar veel minder Smienten, hetgeen blijkt uit onderstaand overzichtje
van meest voorkomende soorten in onze deelgebieden

 

Midden november rondom

 

vorig seizoen

 

Nieuwkoop

 

was dat

1

Kolgans

4.113

 

977

 

op  8

2

Grauwe Gans

3.327

 

2.088

 

op  5

3

Smient

2.763

 

8.663

 

op  1

4

Kievit

2.188

 

3.622

 

op  2

5

Meerkoet

1.282

 

2.410

 

op  4

6

Spreeuw

935

 

3.080

 

op  3

7

Wilde Eend

572

 

1.115

 

op  6

8

Kokmeeuw

569

 

982

 

op  7

9

Slobeend

489

 

 

 

 

10

Krakeend

372

 

801

 

op  9

De meest bijzondere waarneming was de Smelleken door Jorrit en Wisseloo in De Haeck,
maar de vele soorten eenden in De Groene Jonker en de in de opmerkingen genoemde waarnemingen
verdienen natuurlijk ook jullie aandacht.

Verder mogen jullie zelf alle waarnemingen bestuderen.

Wintervogeltelling 2022/23

Allen weer heel hartelijk dank voor jullie grote inzet en op naar de volgende telling in het weekend van 17/18 dec. a.s.
met daarachteraan weer een slaapplaatsentelling.

Met vriendelijk groet,

       Joop

Ontdek meer over

Deel deze pagina