Water-Wintervogeltelling oktober 2022 Vogels

Water-Wintervogeltelling oktober 2022

Nieuwkoop 1 november 2022

Beste waarnemers en belangstellenden,

Wat een elende wanneer je computer niet meer doet wat je er mee wilt doen.
Gelukkig werkt er weer het e.e.a. en ik heb eindelijk jullie resultaten van de Water-Wintervogeltelling van oktober 2022 geheel verwerkt hetgeen jullie in bijgaand spreadsheet kunnen bestuderen.
Evenals vorig seizoen hebben we in zijn totaliteit eigenlijk weinig waargenomen; slechts 13.737 waarnemingen.
Wel al meer Kolganzen, maar duidelijk nog minder Smienten.
Maar eerste maar eens kijken welke soorten hier het hoogste scoorden.
Dat rijtje is als volgt:

1

Spreeuw

2.671

 

2

Kievit

1.688

 

3

Meerkoet

1.421

 

4

Wilde Eend

1.201

 

5

Grauwe gans

1.098

 

6

Smient

885

 

7

Kokmeeuw

538

 

8

Kolgans

534

 

9

Slobeend

445

 

10

Stormmeeuw

355

 

Alle bijzondere waarnemingen vallen direct op als genoemd in de opmerkingen op het eerste blad.
Wel heel bijzonder waren:

  • de Dodaars, die Ben en Cocky scoorden tussen de Achttienkavels en Aarlanderveen
  • de 3 koereigers die Wiel scoorde vanaf de Achtermiddenweg
  • de 10 Krooneenden, die Bart en Peter in de Groene Jonker aantroffen
  • de 11 Tureluurs, die nog niet weg waren
  • de Ransuil, die Jorrits aandacht kreeg in De Haeck
  • de vele Halsbandparkieten en Cetti’s zangers, die gehoord werden
  • de vele Slobeenden in de Groene Jonker
  • en de vele Krakeenden, die op heel veel plekken werden gezien of gehoord.

Behoorlijk wat Grote Zilverreigers, maar helaas geen Visarend dit keer.

Wintervogeltelling

Allen weer heel hartelijk dank voor jullie inzet en op naar de telling van 12/13 nov. a.s.

Met vriendelijk groet,

 Joop

Ontdek meer over

Deel deze pagina