Water-Wintervogeltelling oktober 2021 Vogels

Water-Wintervogeltelling oktober 2021

Nieuwkoop 31 oktober 2021

Beste waarnemers en belangstellenden,

Het is me gelukt alle telgegevens van afgelopen weekend al weer verwerkt te hebben in één mooi groot overzicht.
Vorig jaar hadden we in oktober 16.829 waarnemingen en nu maar 13.848 waarnemingen.
Soorten waarvan wijde grootste aantallen waarnamen waren:

watwintvogel1021

Naar mijn mening was de leukste en meest zeldzame waarneming voor onze omgeving een Smelleken door Ben Tersteeg en Cocky Schouten.
Paul, die met Peter Kampf telde in de Groene Jonker had daar nog drie Lepelaars en een Bruine Kiek.
Cees van de Broek had in de Polder De Haeck nog 30 Kramsvogels.
Totaal 71 Grote Zilverreigers en slechts 62 Blauwe.
Nog niet veel Grauwe Ganzen en bijna helemaal nog geen Kollen.
Ook nog weinig Smienten
Een Visarend, welke ik zaterdag nog boven de Pot spotte werd nu door niemand genoteerd.

Verder mogen jullie zelf in bijgesloten spreadsheet andere leuke waarnemingen proberen te ontdekken.

wintervogeltelling10-21

Allen weer heel hartelijk dank voor jullie inzet en op naar de volgende telling in het weekend van 13/14 nov. a.s.

Met vriendelijk groet,

       Joop

Foto Blauwe Reiger – Adri de Groot, vogeldagboek.nl

Ontdek meer over

Deel deze pagina