Slaapplaatsentelling Grote zilverreigers 24 oktober Vogels

Slaapplaatsentelling Grote zilverreigers 24 oktober

Nieuwkoop 5 november 2022

Beste waarnemers en belangstellenden,

Het resultaat van onze telling van afgelopen maandag was als volgt:

 • Yfke, vergezeld door Joke Kors stonden op de hoek van de Oude Spoorbaan/Hogedijk en zagen in het Veenwater bij aankomst bij aankomst om 17:00 uur al 10 Aalscholvers zitten en daar kwamen er nog eens 8 bij. Daarna kwamen er rond 20 voor 6 8 Zilverreigers binnen, die niet de Aalscholvers naar een andere plaats dirigeerden, maar zelf een andere plaats kozen.
 • Jos Pauw zag er in het bosje achter aannemer Koeleman aan de Kromme Mijdrecht 14 Grote Zilverreigers.
 • Aan de achterkant van de groene Jonker hadden we wel honderden Wulpen en nog eens behoorlijk veel Slobeenden, maar slechts één Zilverreiger, die daar tot donker bleef foerageren.
 • Kars Wils stond met zijn vrouw Nel langs de Kromme Mijdrecht en zag daar maar liefst 83 Grote Zilverreigers een slaapplaats opzoeken in Westveen.
 • Jan Vork en Peter Pieterse zagen vanaf de Uitweg één Grote Zilverreiger zich aansluiten bij de Grote Zilverreigers van Kars in Westveen en 8 Aalscholverss vanuit het oosten De Pot in trekken.
 • Jorit Vergeer en Peter Kampf zagen vanaf de Hollandsekade heel wat vliegbewegingen. O.a. 8 Aalscholvers die de Pot opzochten, 4 Grote Zilverreigers, 2 maal een Kiekendief, waarvan niet duidelijk was of het nog een Bruine was of een Blauwe en vijf rond vliegende Watersnippen.
 • Pauline Bosland en Job Pels, die aan De Meije stonden voor de schraallanden, zagen slechts 6 Grote Zilverreigers richting Gaatjes van Apeldoorn gaan.
 • Het mannenteam, bestaande uit Wijnand, Anton, Bas en Erik stonden in de buurt van de Meijehoeve en hadden met hun vier paar ogen echt resultaat.
  50 Grote Zilverreigers in het Ondiep en 17 in de Gaatjes van Frenck of daar vlakbij.
 • Ylva Krams, die met Sylvia van Wirdum op de kanooverdraagplaats aan de Ziende stond zagen 4 Grote Zilverreigers vanuit het westen binnenkomen en doortrekken naar het Ondiep en 4 Grote Zilverreigers naar de Gaatjes van Frenck. (Zij rapporteerden er twee meer, maar die moest ik als een dubbeltelling beschouwen kijkend naar de rapportage van het mannenteam)

Totaal hebben dus maar liefst 187 Grote Zilverreigers gespot en 26 Aalscholvers.

Sl.Pl.telling Grote Zilverreiger

Allen weer heel hartelijk dank en op naar de dec. telling rond 10 dec. a.s.

Met vriendelijk groet,

 Joop

foto zilverreiger © Adri de Groot

Ontdek meer over

Deel deze pagina