Lezing over de vogels van de Geerplas

Ietwat verborgen in het Zuid-Hollands veenweidelandschap liggen de Langeraarse plassen. De meest noordelijke van de drie plassen is de Geerplas. Het ca 45 ha grote gebied bestaat naast de Geerplas uit een afwisselend landschap van weilanden, legakkers, water, moeras, hakhout en bos. Na de vervening heeft zich rond de Geerplas niet de grootschalige opengrondteelt en later de glastuinbouw ontwikkeld. Daardoor is er veel van het oorspronkelijke landschap bewaard gebleven en kon natuur zich hier ontwikkelen.

In de lezing wordt aandacht besteed aan de historie van het gebied en uiteraard komen de vogels aan bod die er kunnen worden gezien. Stef Strik en Gert-Jan Pieterse doen sinds 1997 tellingen in het gebied en hebben een selectie gemaakt van vogelsoorten die ze in de lezing zullen bespreken. Veel foto’s die in het gebied zijn gemaakt maken deze lezing bij uitstek geschikt om kennis te maken met de natuur van de Geerplas in het algemeen en de vogels in het bijzonder.

17 oktober 2023 - 19:30
Wanneer
dinsdag 17 oktober 2023 19:30
Waar
IVN Nieuwkoop – De Stal
Kennedylaan 33a
2421 EM Nieuwkoop
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Ja

Communicatie IVN Nieuwkoop

Ontdek meer over

Deel deze pagina