Zoogdieren

De werkgroep zoogdieren is vooral actief bezig in het veld. Regelmatig gaan we op zoek naar zoogdieren; denk dan aan reeën, vossen, (vleer)muizen, kleine marterachtigen (wezel, hermelijn, marter). We proberen de dieren niet alleen 'life' te zien, maar maken inmiddels ook gebruik van een wildcamera.

Naast de bezoeken die we als werkgroep zelf in het veld afleggen, doen we ook mee aan georganiseerde excursies van natuurorganisaties. Bovendien hebben we recent ook meegewerkt aan een onderzoek naar de Noordse Woelmuis in de Bethunepolder (muizen vangen in zogenaamde life traps). Dit alles helpt om onze kennis over de Nederlandse zoogdieren, hun leefwijze en hun habitat, te vergroten.

Ook bezoeken we regelmatig lezingen van zoogdierexperts en nemen we deel aan workshops (bijvoorbeeld bij een provinciale zoogdierclub, of de landelijke Zoogdiervereniging).

Coördinator: Jaap Kruger jaapkruger@hotmail.com