Vogels

Het doel van de IVN Vogelwerkgroep is: kennis opdoen/vergroten en kennis uitwisselen/overdragen.

Voorafgaand aan de excursies ontvangen de deelnemers informatie over de mogelijk aanwezige vogels.

De geplande excursies in 2020 (voor leden) zijn:

Dag

Datum

Gebied

Zaterdag

25-jan

Groot Heidestein Zeist

Zondag

1 maart

Lek bij Everdingen

Zaterdag

28-mrt 

Doove Gat Haastrecht

Zondag

26-apr

Plantage Wilem III Elst

Zaterdag

23-mei

De Groene Jonker

Zondag

28-jun

Nijkerk steltlopers / Ermelo Nachtzwaluw   

 

juli

geen excursie

Zaterdag

29-aug

Willeskop

Zondag

27-sep

Tiengemeten

Zaterdag

31-okt

Naardermeer

Zondag

29-nov

Oostvaardersplassen

Vogelexcursies starten om 9.00 uur bij Jack's  Grillhouse

(Die van 28 juni vertrekt einde middag)

Altijd laatste zaterdag of zondag van de maand, om en om

Kosten : Meerijden 5 eurocent per persoon per km.

Coördinatoren:   Ellen en Ruud Luttmer, e-mailadres ruudluttmer@xs4all.nl