Vogels

Het doel van de IVN Vogelwerkgroep is: kennis opdoen/vergroten en kennis uitwisselen/overdragen.

Voorafgaand aan de excursies ontvangen de deelnemers informatie over de mogelijk aanwezige vogels.

De geplande excursies in 2021 (voor leden) zijn:

Dag

Datum

Gebied

Zaterdag

30 jan

Den Treek

Zondag

28 feb

Lek bij Everdingen

Zaterdag

27 mrt 

Waverhoek

Zondag

25 apr

Pier van IJmuiden eo

Zaterdag

29 mei

De Groene Jonker

Zondag

27 jun

Nijkerk steltlopers / Ermelo Nachtzwaluw   

 

juli

geen excursie

Zaterdag

28 aug

Willeskop

Zondag

26 sep

Jantjesplaat Biesbosch

Zaterdag

30 okt

Amsterdamse Waterleidingduinen

Zondag

28 nov

Oostvaardersplassen

Vogelexcursies starten om 9.00 uur bij Jack's  Grillhouse

(Die van 28 juni vertrekt einde middag)

Altijd laatste zaterdag of zondag van de maand, om en om

Kosten : Meerijden 5 eurocent per persoon per km.

Coördinatoren:   Ellen en Ruud Luttmer, e-mailadres ruudluttmer@xs4all.nl