Nieuwegein-IJsselstein e.o.
Beleid & Organisatie
zondag01apr2018

14 februari  Compliment voor IVN en Groen Platform IJsselstein

Eerste uitreiking ‘het Compliment’ voor Groen Platform IJsselstein

‘het Compliment’: nieuwe gemeentelijke onderscheiding

 

Burgemeester Van Domburg verrast op het Groen Platform IJsselstein (GPIJ) met ‘het Compliment’. De burgemeester zegt met deze nieuwe gemeentelijke onderscheiding ‘dankjewel’ tegen de leden van het GPIJ voor hun inzet voor de stad. Burgemeester Van Domburg: “IJsselstein heeft een groene uitstraling. Inwoners waarderen dit zeer en ervaren het als belangrijk voor hun woongenot. Wij zijn dus zuinig op het groen in onze openbare ruimte. Het GPIJ is onze gesprekspartner. Zij zijn allen bevlogen vrijwilligers die actief meedenken en meepraten in de keuzes  die wij maken. Bij elke beslissing wordt gezamenlijk, met het vizier gericht op zoveel mogelijk behoud van biodiversiteit en groen, gezocht naar de beste keuze. Het gemeentebestuur waardeert deze inzet zeer en laat dit graag blijken door een zichtbaar, zeer verdiend compliment.”

 

Het GPIJ is enkele jaren geleden ontstaan met het project Keuzes Maken. Omvorming van de openbare ruimte was nodig om binnen de door de raad gestelde financiële kaders het beheer van de openbare ruimte te realiseren.
In het platform zijn vertegenwoordigd: de Bomenridders, de Bijenvereniging, IVN, een specialist in duurzaamheid en een groen architect. En ook hebben al deze vrijwilligers een achterban met mensen in onze stad die zich ook inzetten voor het behoud van natuur in IJsselstein. Bijvoorbeeld: Wijktuin Achterveld, Idylle, Pluktuin, volkstuintjes, de Vogelwacht en de historische kruidentuin in het vestingplantsoen.

De omvorming is inmiddels gerealiseerd. Nu wordt het GPIJ veelvuldig betrokken bij deelprojecten zoals de inrichting van bedrijventerreinen en de vervaardiging van de Natuurkaart.

Het GPIJ heeft met haar expertise een belangrijk aandeel gehad in het samenstellen van de Natuurkaart. De gemeenteraad heeft deze natuurkaart twee weken geleden in haar vergadering van 1 februari vastgesteld. Op deze kaart staan de belangrijkste natuurgebieden en natuurroutes met een hoge natuurwaarde en er is aangegeven welke natuur potentieel heeft voor een verbeterslag.
 

Het Compliment

IJsselstein is trots op haar inwoners die bereid zijn een stapje extra te doen en wil vaker en meer zichtbaar hun waardering voor deze inzet tonen. ‘Het Compliment’ heeft een ruimer toetsingskader dan het waarderingssymbool Fulco de Minstreel en is een blijvende manier om ‘dankjewel’ te zeggen tegen mensen die het verdienen.

Naast personen kunnen ook bedrijven, verenigingen, instellingen en andere organisaties voorgedragen worden voor deze gemeentelijke onderscheiding.

Iedereen kan voordrachten doen voor het Compliment. De voorwaarden zijn vermeld op www.ijsselstein.nl

Document is overgenomen van de site:  www.ijsselstein.allesvan.nl/nieuws

De bijbehorende foto’s zijn gemaakt door Richard de Bruin.