Jeugdgroep 'de Bijenkorf'

IVN Jeugdgroep 'de Bijenkorf' is er voor kinderen vanaf 7 jaar en laat kinderen kennis maken met onderwerpen uit de natuur. We gaan op onderzoek, meestal in het park Oudegein in Nieuwegein, Geinoord 9.

Met uitzondering van schoolvakanties zijn de bijeenkomsten eens per maand in het MEC .

Jaarprogramma 2022 :

In 2022 willen we het onderstaande programma draaien in het MEC van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Datum Onderwerp
15 januari Stenen
19 februari Zwerfafval
19 maart

Spoorzoeken

23 april Beleef de lente
21 mei Bloemen
11 juni Slootjesdagen
2 juli Het weer
augustus Vrij
3 september Vleermuizen 
8 oktober Rariteitenkabinet
12 november Herfstbladeren
10 december Kerstboomversieringen

Kinderen die mee willen doen kunnen zich aanmelden bij :

Margriet van der Sloot:

Per mail: jeugd-ivn-nieuwegein-ijsselstein@hotmail.com

Telefoon: 06-11254721