Jeugdgroep 'de Bijenkorf'

IVN Jeugdgroep 'de Bijenkorf' is er voor kinderen van 7 tot 12 jaar en laat kinderen kennis maken met onderwerpen uit de natuur. We gaan op onderzoek, meestal in het park Oudegein in Nieuwegein, Geinoord 9. Meestal is er ook tijd om te knutselen met materialen uit de natuur.

Met uitzondering van schoolvakanties zijn de bijeenkomsten eens per maand, op zaterdagmorgen van 10 -12 uur, in het MEC .

Jaarprogramma 2022 :

Datum Onderwerp
   
augustus Vakantie
17 september (let op gewijzigde datum!) Vleermuizen 
8 oktober Rariteitenkabinet
12 november Herfstbladeren
10 december Kerstboomversieringen

Wil je een keer mee doen? Je hoeft geen lid te worden. Je kunt je per keer aanmelden, liefst via de mail, bij:

Margriet van der Sloot:

Per mail: jeugdgroep@ivn-nijeo.nl