Jeugdgroep 'de Bijenkorf'

IVN Jeugdgroep 'de Bijenkorf' is er voor kinderen vanaf 7 jaar en laat kinderen kennis maken met onderwerpen uit de natuur. We gaan op onderzoek, meestal in het park Oudegein in Nieuwegein, Geinoord 9.

Met uitzondering van schoolvakanties zijn de bijeenkomsten eens per maand in het MEC .

Jaarprogramma 2021 :

In 2021 willen we het onderstaande programma draaien in het MEC van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Datum Onderwerp
16 januari Stenen
13 februari Duurzaamheid, zwerfafval
13 maart

Diersporen

17 april Lente en Zonnebloempit zaaien
22 mei Bloemen, Bloemenpers maken
19 juni Waterdiertjes
3 juli Excursie ringslangen
augustus Vrij
5 september Vleermuizen zondag avond 19.45 MEC eiden 21:00
9 oktober Herfstbladeren , uitslag zonnebloemwedstrijd
20 november Kijken naar en maken nestkast
18 december Kerstlicht maken met van alles uit de natuur

Kinderen die mee willen doen kunnen zich aanmelden bij Ben van Straaten:

Per mail: jeugd-ivn-nieuwegein-ijsselstein@hotmail.com

Telefoon: 030-6377522