Jeugdgroep 'de Bijenkorf'

IVN Jeugdgroep 'de Bijenkorf' is er voor kinderen vanaf 7 jaar en laat kinderen kennis maken met onderwerpen uit de natuur. We gaan op onderzoek, meestal in het park Oudegein in Nieuwegein, Geinoord 9.

Met uitzondering van schoolvakanties zijn de bijeenkomsten eens per maand in het MEC .

Jaarprogramma 2020 :

In 2020 willen we het onderstaande programma draaien in het MEC van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Datum Onderwerp
11 januari Diersporen
8 februari Kijkdoos maken (schoenendoos meenemen)
21 maart

Afval, hoe gaan we er mee om ?

25 april Toverbonen zaaien (jampot mee)
16 mei Collage maken van bloemen
13 juni Slootjesdagen
4 juli Spelletjes in de natuur, Tuinvlindertelling
augustus Vrij
12 september Genieten van de oogst
10 oktober Bezoek van imker
14 november Kijken naar stenen en daarvan iets leuks maken
19 december Kerstkrans maken

Kinderen die mee willen doen kunnen zich aanmelden bij Ben van Straaten:

Per mail: jeugd-ivn-nieuwegein-ijsselstein@hotmail.com

Telefoon: 030-6377522