Nieuwegein-IJsselstein e.o.
Natuur
Op
zaterdag11dec202113:00

Wandelexcursie Lint- en Liniepad

Het Lint- en Liniepad is een wandelroute van ruim 9 km, die dwars door de Stelling van Honswijk en over het terrein van Fort Honswijk zelf loopt. Wij blijven op het Eiland van Schalkwijk, waar de Nieuwe Hollandse Waterlinie bijzonder fraai bewaard is gebleven.

Fort Honswijk vormt samen met het Lunet aan de Snel, Werk aan de Korte Uitweg, Gedekte Gemeenschapsweg, Werk aan de Groene Weg, Werk aan de Waalse Wetering, het inundatiekanaal en de open schootsvelden een bijzonder mooi geheel. En sinds 2016 zijn ook Fort Honswijk en het Lunet aan de Snel toegankelijk geworden voor mens en/of vleermuis.

We gaan genieten van het landschap dat door deze bijzondere bouwwerken juist goed is bewaard!

We starten bij Pand Pannenkoek, Provincialeweg 1 in Schalkwijk ( waar voldoende parkeergelegenheid is) op zaterdag 11 december om 13:00 uur.

Aanmelden voor 10 december bij Pieter van den Tillaard                                                                                    email : penevdtillaard@solcon.nl 

Algemene informatie

zaterdag 11 december 2021 - 13:00