Nieuwegein-IJsselstein e.o.
Vogels
Vanaf
zondag19mei201918:30

19 Mei avondexcursie in de Zouweboezem

Moeras en weidevogels

Onze bestemming is een waar vogelparadijs in de omgeving van Lexmond. In dit terrein van Zuid-Hollands Landschap broedt de grootste purperreigerkolonie van Nederland! Wij zullen ze ongetwijfeld kunnen bewonderen. Ook hopen wij rietgorzen, rietzangers en blauwborsten te gaan zien of horen. Bruine kiekendieven, waterral en snor staan ook op het menu, evenals de explosieve zang van de Cetti’s zanger! Grutto’s en kieviten zullen ons zeker niet ontgaan. De elegante en zeldzame zwarte sterns zitten al weer te broeden op de voor hen klaargelegde vlotjes. Al wandelend genieten wij wellicht van het geroep van de  koekoek, die elk jaar weer terugkeert naar dit prachtige moerasgebied.

Als we genoeg hebben van al die vreemde vogels valt er nog volop te genieten van het mooie avondlicht.

Vertrek 18.30 uur vanaf Jack’s Grillhouse (Parkhout 2, Nieuwegein)

U kunt ook rechtstreeks naar de Zouweboezem gaan. Wij starten om 19.00 uur aan het einde van de Boezemweg, een zijweg van de Lekdijk.

Informatie over deze excursie bij Everdien Smeenk tel. 030 6885871 / 06 13582667

 

Algemene informatie

zondag 19 mei 2019 - 18:30