Over Natuurvereniging IJsselmonde

Wat is de Natuurvereniging IJsselmonde?

De natuurvereniging is een groep mensen die belangstelling hebben in de natuur.
Deze mensen zijn niet alleen geinteresseerd in vogels, maar ook in insecten, planten en andere dieren. Ze trekken regelmatig de natuur in om daar deze dieren en planten te zoeken en te bewonderen. Iedereen kan lid worden.

Doelstelling Natuurvereniging IJsselmonde

De vereniging heeft ten doel de bewustmaking van de inwoners van eiland IJsselmonde ten aanzien van de natuur- en milieuproblematiek. Tevens is van belang het verlenen van diensten, welke direct of indirect functioneel kunnen zijn tot behoud en of herstel van de natuur, alles in de ruimste zin.

Wat doet de Natuurvereniging?

De natuurvereniging is actief op heel eiland IJsselmonde. Middels meerjarige monitoring wordt de ontwikkeling van diverse soortgroepen, zoals vogels en planten, in beeld gebracht. Naast het inventariseren van de natuurwaarden worden ook regelmatig excursies voor belangstellenden georganiseerd. Monitoring, educatie, maar ook belangenbehartiging voor de natuurwaarden op het eiland IJsselmonde vormen de pijlers van de Natuurvereniging. Hierbij hebben wij een goede samenwerking met andere natuurorganisaties, zoals de terreinbeheerders.Naast inventarisering van de natuurwaarden, het organiseren van natuurcursussen over o.a. vogels,vlinders, paddenstoelen enzovoorts, zijn er nog tal van activiteiten:
Hieronder zullen we er een aantal noemen om er een beeld bij te geven.

  • houden van lezingen over natuur- en milieuonderwerpen
  • beschermen van de natuur in de nabije omgeving
  • opzetten van tentoonstellingen
  • activiteiten die belangstelling van de jeugd voor de natuur wekken.
  • organiseren van excursies en weekends zowel in de regio als erbuiten
  • toetsen van het overheidsbeleid inzake de natuur en het milieu
  • uitgeven van brochures over de natuur in onze omgeving