Over MunsterGeleenSittard

IVN MunsterGeleenSittard onderschrijft de landelijke IVN-doelstellingen door te werken aan een duurzame samenleving. Betrokkenheid bij de natuur stimuleert duurzaam handelen. Jong tot oud beleeft de natuur dichtbij.

Centraal staat het beheer en openstellen van de Heemtuin in het gebied Windraak – Hondskerk. Regelmatig zijn er wandelingen, excursies en themadagen. Met Gemeente Sittard – Geleen en natuurorganisaties (Natuurmonumenten, Waterschap, IKL, PlöK) worden initiatieven genomen die bijdragen aan het fraaie buitengebied rond Munstergeleen.

Bepalingen zijn opgenomen in de afdelingsstatuten ( 13Apr93) en het Huishoudelijk Reglement (7Nov95)