Algemene ledenvergadering

Munster Geleen Sittard 20 februari 2023

Uitnodiging Algemene ledenvergadering(en) IVN Munstergeleen en lezing dreigende teloorgang levendbarende hagedis op Watersley 16 maart 2023

Adres: Scoutinghuis, Geldakkerstraat 2, 6151 BX Munstergeleen

19.00u Inloop met koffie, thee en vlaai

19.30u Lezing Rob Geraeds over de dreigende teloorgang van de levendbarende hagedis op Watersley

20.15u ALV 1

20.45u Pauze

21.00u ALV 2

Agenda ALV 1 IVN Munstergeleen :

Opening

Mededelingen en vaststellen van de agenda

Notulen vergadering 11 oktober 2022

(Concept) huishoudelijk reglement bespreken en evt. vaststellen

(Concept) statuten bespreken en evt. vaststellen

Rondvraag

Sluiting

Agenda ALV 2 IVN Munstergeleen:

Opening

Mededelingen en vaststellen van de agenda

Notulen vergadering ALV 1, 16 maart 2023

(Concept) huishoudelijk reglement bespreken en evt. vaststellen

(Concept) statuten bespreken en evt. vaststellen

Wijzigingen bestuurssamenstelling, voordracht Henk Peeters secretaris, Fred Penners lid en Ilona Schmeets voorzitter

Mededelingen vanuit de werkgroepen

Informatie over Expeditie Nieuwe Gezichten en Natuurverbinders

Rondvraag

Sluiting

Deel deze pagina