MunsterGeleenSittard
Natuur
dinsdag05jul2022

Activiteiten IVN MunsterGeleenSittard

Zaterdag 9 juli: insectenexcursie naar de Schwienswei te Sittard/Tüddern. Bijeenkomst in de Rodenbachstrasse te Tüddern 0m 14.00 uur. Info en opgave bij onze gids Lex Vlieks. Tel: 0464511554.

Zaterdag 13 augustus: ophalen van de kroedwöjs (volgens afspraak) bij Harrij Gijsen. Tel: 0464514594.

Zondag 18 september: ommetjeswandeling langs de appel- en perenbomen in het Geleenbeekdal. Vertrek vanaf de boomgaard aan de Lindjesweg te Munstergeleen om 10.00 uur. Gids Kees Blankers. Tel: 0654643992.

Zondag 25 september: bodemdiertjesdag in- en om de heemtuin van 10.00 tot 12.00 uur. Gids Lex Vlieks. Tel: 0464511554.

Zondag 2 oktober: wandeling door het Aambos en het Maankwartier te Heerlen. Bijeenkomst om 10.00 uur voor scouting Berix te Heerlen. (Bij Aambos). Vertrek vanaf de Gaard te Born om 09.15 uur en in Munstergeleen om 09.15 uur vanaf de kerk. Gids Gerrit Haak. Tel: 0640311111.

Zondag 9 oktober: wandeling in de omgeving Daniken te Geleen. Bijeenkomst om 10.00 uur op de parkeerplaats van manege Ten Eysden. Gids Hub Mulders. Tel: 0647010132.

Dinsdag 13 oktober: lezing over spinnen door Lex Vlieks om 20.00 uur in het jeugdhuis te Munstergeleen. (Deze lezing is na de waarschijnlijke algemene ledenvergadering. Info volgt).

Zaterdag 29 oktober: Nacht van de Nacht-wandeling. Bijeenkomst parkeerplaats naast het sportveld in de Burg. Smeetsstraat te Munstergeleen om 19.30 uur. Gids Lex Vlieks. Tel: 0464511554.

Vrijdag 4 november: stiltewandeling omgeving Windraak. Bijeenkomst vanaf de parkeerplaats Windraak om 19.30 uur. Info Ben Bongers. Tel: 0648229041.

Uitgave: 5 juli 2022/IVN MunsterGeleenSittard
Correspondentie: ivn.munstergeleensittard@gmail.com