Winterkas

Winterkas (27)

In de nazomer van 2013 is begonnen met de bouw van een winterkas. Hier kunnen planten die anders onder de voet zouden worden gelopen enigszins beschut (het is wel een onverwarmde kas die in verband staat met de buitenlucht) overwinteren, zodat ze tegen het voorjaar kunnen worden uitgezet.