Vennetje

Vennetje (7)

Een ven is een meestal ondiepe plas met wisselende waterstand, in oppervlakte variërend van enkele deciaren tot enkele hectaren. Veel vennen hebben hun ontstaan te danken aan veengroei in heidegebieden, waardoor zij ook in oppervlakte toe konden nemen. Tot in de 19de eeuw, toen

heidegebieden werden ontgonnen ten behoeve van de landbouw, waren er veel meer vennen en vennetjes in ons land. Bij het ven komen onder meer de volgende planten voor: dopheide, veenpluis, veenmos, gagel en tormentil