Inleiding

Inleiding: De Heemtuin van IVN Munstergeleen

In maart 1972 begon de pas opgerichte IVN-afdeling Munstergeleen met de aanleg van deze Heemtuin, toen zij een oude, verwaarloosde boomgaard (0,45 ha) aan de voet van de Wanenberg ter beschikking kreeg.

De opzet van het grootste deel van de tuin is die van een instructief  plantsoen, zoals door Dr Jac P. Thijsse (1865-1945) gepropageerd werd en in ons land onder meer verwezenlijkt is in Thijsse’s Hof in Bloemendaal.

In deze opzet, waarvoor gekozen is door Hub Mulders, die ook aan de wieg heeft gestaan van IVN Munstergeleen, worden planten zoveel mogelijk gegroepeerd zoals zij in het landschap samen worden en werden aangetroffen.  Zo kunt u in de Heemtuin van noord naar zuid plantengemeenschappen aantreffen als loofbos, heide, ven, berm en krijthelling.

In het noordelijke gedeelte is de grond humusrijk met veel besdragende heesters die vogels aantrekken. Hier vindt U ook een holle weg, typisch voor Zuid-Limburg, met varens en kruidachtige gewassen.
Deze weg sluit aan op een krijthelling met kalkminnende planten. Een tweede krijthelling vindt u in het zuidelijke deel.

In de winter van 2012/’13 werd een vogelkijkwand aangelegd naar het voorbeeld van de Floriade 2012. De vogels die u hier kunt bestuderen delen de ruimte met de bijen die hier af en aan vliegen.
De Boerengaard vormt een nutstuin zoals die gebruikelijk was bij Limburgse boerderijen. Kruiden en groenten voor onmiddellijk gebruik en voor het aanleggen van een wintervoorraad (inmaken), groot en klein fruit, de Boerengaard  voorzag de bewoners van veel dat het leven goed maakte.

Frambozen-, druiven- en braamstruiken vormen de begrenzing tussen Boerengaard en akkergewassen, ten noorden daarvan zijn er perken met giftige kruiden.
In het centrum liggen de vijvers, waarin u met uw kinderen het waterleven kunt bestuderen.  Met deze vijvers is de aanleg van de tuin begonnen.

De Heemtuin is in verschillende fasen en geheel ‘met de hand’ door vrijwilligers aangelegd op zo’n manier dat de bezoeker van de ene verrassing in de andere valt als hij de vijfhonderd meter paden beloopt.

Die verrassingen gelden ook de seizoenen, daarom is een bezoek in elk seizoen aan te raden.

De vrijwilligers van IVN Munstergeleen wensen u veel plezier bij uw wandeling.