Heemtuinhuis

De pioniers duwden in de vroege jaren ’70 hun kruiwagen beladen met materiaal vanuit het dorp richting Hondskerk om na gedane arbeid weer op dezelfde wijze huiswaarts te keren. Bij de opening van de tuin (1975) kon een vroegere bouwkeet in gebruik worden genomen die naast een berging een verblijfs- en tentoonstellingsruimte bevatte. Op 5 februari 2009 is dit gebouw door brand verwoest. Behalve het gereedschap ging ook een omvangrijke geologische en natuur-historische verzameling verloren. Met hulp van de gemeente Sittard-Geleen kon reeds in de zomer van hetzelfde jaar een nieuw heemtuinhuis worden gebouwd. Dit werd feestelijk geopend op 2 oktober 2009. In het vroege voorjaar van 2010 werd het voortuintje aangelegd en bij de aanvang van het nieuwe seizoen was het opnieuw feest.
De linde waaraan het heemtuinhuis zijn naam dankt, werd geplant in 1975. Op de stam, op een hoogte van 3-5 m is nog de brandschade van 2009 te zien.

Tentoonstellingsruimte
Het voorste deel is als expositieruimte ingericht en toegankelijk voor bezoekers. Naast een maquette van de Heemtuin vindt u hier verschillende gesteenten, voorbeelden van graansoorten, (verlaten) wespennesten, braakballen, een demonstratiekast met (echte) bijen & een honingslingermachine, kijk- en zoekkaarten, een complete bibliotheek grotendeels afkomstig uit schenkingen, instructieboeken en folders.

Achter het heemtuinhuis en door een beuken-haag aan het oog onttrokken zijn er naast opslagruimtes en een serre ook compost-bakken. Deze ruimte (6) is niet voor publiek toegankelijk. In 2011 is de voorraad compost gebruikt voor het opwerpen van een heuvel met bijzondere flora (vanuit de entree gezien achter nr. 23).