Composthoop

Composthoop

Langs het pad tussen de boerengaard en het Steengraafpad zijn drie composthopen geplaatst op de plek waar eerder Japanse duizendknoop heeft gestaan. Dit is een invasieve soort die hier eerder als curiositeit is geplant maar naar de huidige inzichten geen plaats verdient in de heemtuin. Plantenresten worden verzameld en in een compostbak gedeponeerd. Na twee keer omzetten naar de volgende bak is de compost gereed om gebruikt te worden in de boerengaard.

Naast de compostbakken is een insectenhotel opgebouwd. Een insectenhotel biedt huisvesting aan een bonte verzameling van insecten, hommels, (solitair levende) bijen en wespen. In de natuur zijn overal holletjes, gangetjes en andere beschutte plekjes te vinden waar kan worden overwinterd of voor nageslacht gezorgd. In een tuin vormt een insectenhotel naast een uitnodigend gebaar van de mens naar het kleine maar voor de biologische kringloop onmisbare gedierte tevens een decoratief element.