Bosvegetatie

Bosvegetatie (10)

Het karakter van de Heemtuin wordt in hoofdzaak bepaald door de verwevenheid van wat je zou kunnen noemen natuurtuin en cultuurtuin. In het gedeelte waar u zich nu bevindt, mag de natuur binnen zekere grenzen haar gang gaan. De mate bijvoorbeeld waarin het zonlicht kan toetreden heeft invloed op de onderbegroeiing. Snoeibeurten zijn daarom af en toe noodzakelijk. De Boerengaard (25) daarentegen wordt elk jaar weer omgespit en nieuw ingericht.
Struiken en bomen die u tegenkomt: Spaanse aak, krentenboompje, gewone esdoorn, es, els, zoete kers, vlier, bergvlier, vuilboom, berk, lijsterbes, wilde liguster, haagbeuk, Gelderse roos en gele kornoelje.
Als onderbegroeiing treft u aan: bosanemoon, daslook, speenkruid (alleen in het voorjaar), gele dovenetel, overblijvend bingelkruid en diverse soorten varens.

De tuun

Het gemak dient mens en dier. Bij snoeibeurten is het maar wat makkelijk als je het snoeisel niet hoeft af te voeren. Door het op te stapelen kun je het meteen gebruiken als omheining en hebben de dieren er nog wat aan: ze kunnen er veilig wonen, paren en jongen groot brengen. In vroegere eeuwen, voor de uitvinding van het prikkeldraad, was deze wijze van omheinen een van de gebruikte manieren.