Bijenstand

Bijenstand (16)

Deze bijenstand of -stal is in 2008 gebouwd nadat de vorige versie was afgebrand. Hier staan in de regel 4 korven. Het af- en aanvlieggebied delen de bijen met de vogels die kunnen worden bestudeerd van achter de vogelkijkwand (nr. 15)
In staten levende bijen vormen een hoog ontwikkelde samenleving met een ver doorgevoerde takverdeling. In elke staat worden de larven verzorgd en gevoed tijdens hun ontwikkeling. In een staat zijn er drie verschillende typen bijen: koningin, werkster en dar. De koningin is het enige bevruchte wijfje en haar taak bestaat uitsluitend in het leggen van talloze eitjes. De groete massa van wijfjes bestaat uit onvruchtbare werksters. Deze verzamelen voedsel en bouwen honingraten. Hierin worden de eitjes afgezet en honing en stuifmeel opgeslagen. De darren (mannetjes) helpen de temperatuur van de kast op peil te houden en zorgen voor de bevruchting van de koningin. Tegen het einde van de zomer worden ze door de werksters weggejaagd en sterven ze. Een welvarende bijenstaat kan meer dan 70.000 bijen bevatten.
Ter vergelijking: een hommelstaat bestaat slecht uit 20-250 hommels. Ook bij hommels maken de werksters de meerderheid en de dienst uit.
De bijenstal wordt beheerd door een imker die hier in de regel vier volken heeft staan.