Bermflora

Bermflora (14)

Deze berm vormt een betrekkelijk dunne laag grond met zand boven op een flinke laag puin of gesteente. Door de berm tweemaal per jaar te maaien, de eerste keer nadat de grote ratelaar zijn zaad heeft ontwikkeld en de tweede keer vlak voor de winter, wordt de grond voedselarm. Hierdoor krijgen de bloemen meer kans, want: Hoe armer de grond, des te rijker de bloei. De planten die u hier ziet zijn o.a. vlasbekje, boerenwormkruid, agrimonie, kaasjeskruid, grote ratelaar (foto) en beemdkroon.

Op het moerasgebiedje links van de vijver bloeit in het voorjaar de dotterbloem

Adderwortel of Polygonum bistorta is een overblijvende plant die familie is van de duizendknopen. De plant is te herkennen aan zijn enkele, gelede opgerichte stengel met aan de top een zacht roze bloeiaar. Die graag door bijen wordt bezocht. Boven de stengelknopen bevinden zich bladkokertjes, evenals bij de andere duizendknoopsoorten