Munstergeleen
Gezondheid
zaterdag18apr2020

Coronaboog in de Heemtuin

Op Paaszaterdag, 11 april 2020, is in de Heemtuin de ‘Coronaboog’ opgericht, een van de gesteltakken van een omgevallen eik, gevonden langs het opgaande pad naar de Wanenberg.

De boog rust op twee staanders van robiniahout, die 1 meter diep de grond in zijn gewerkt. Om extra stevigheid te geven worden de staanders geschraagd door gevorkte palen.

De zinkplaat bovenop dient ter afdekking (tegen het inwateren) van een oude wond waar ooit een tak is afgescheurd. Te zijner tijd zal deze plaat niet meer opvallen door de begroeiing die we langs de constructie laten opgaan.

Men kan in de boog de letter C zien die hier een kwartslag is gedraaid en stevig is vastgeschroefd – als een bezwering van de crisis die de wereld heeft overvallen.