Hoornaars op de hoek Steingraafpad/Hoddelsley.

De Limburger van za. 10 oktober had op blz. 4 een artikel over de verwijdering van een nest  Aziatische hoornaars in het Belgische Opgrimbie net over de grens bij Stein.

Een nest sympathiekere Europese (?) hoornaars zit sinds de zomer in een vogelnestkastje tegen de stam van een esdoorn op de hoek Steingraafpad/Hoddelsley. Over de hoornaars nemen we ons voor een artikel te plaatsen in Het Steenuiltje, winter 2020.

Leonne Könings-Mentjens nam een video op van de af en aan vliegende hoornaars.

Tot zover dit bijschrift.

Groet, Ben

Accepteer cookies