Heemtuinjournaal week 40

Beste actieve leden van IVN Munstergeleen

Na een geslaagde bodemdiertjesdag afgelopen zondag (zie de bijgaande foto’s) door Lex Vlieks sluiten we het seizoen af met de openstelling van de heemtuin. De geplande barbecuemiddag heeft vanwege de coronapandemie jammer genoeg niet kunnen plaatsvinden. Nu kunnen we ons richten op het nieuwe seizoen.   

De komende weken zullen we ons bezig houden in de heemtuin met het snoeien van de heesters en bomen, het maaien van de kruidenvegetaties, het opschonen van de vijvers, het ruimen van bladafval, de paden voorzien van een nieuwe split laag en de heide van een zandlaag.

Ook zal er gestart worden met het maken van een nieuwe kompostbak met een insectenhotel en het verbreden van het pad. Dit ten dienste van de werkgroep jeugd.

De mogelijkheden bekijken tot het inrichten van een voedselbos.

Verdere aanpassingen in het heemtuinhuis

heemtuinjournaal week 40heemtuinjournaal week 40heemtuinjournaal week 40heemtuinjournaal week 40