Heemtuinjournaal 24 augustus 2020

Twee foto’s gemaakt in de Heemtuin op maandag 24 augustus

Pauze tijdens de werkochtend met Jo Heinemans, eertijds vrijwilliger en bestuurslid, op bezoek.

Groepsfoto HeemtuinjournaalDe gemaaide en uitgeharkte bloemenweide met de hooiruiter als nostalgisch middelpunt. Ook het wilgenhaagje daarlangs is al geschoren en de beukenhagen rechts komen nog eenmaal aan de beurt voordat ze de winter ingaan.

Heemtuinjournaal foto