Gegevens

Voorzitter
Pierre Wijnen
E: pierrewijnen2@gmail.com

Vice-voorzitter
Maarten Hinskens
ma.hinskens@ziggo.nl

Coördinator Heemtuin
Hub Mulders
E: h.mulders7@kpnplanet.nl

Secretaris
Ben Bongers
E: b.j.j.m.bongers@home.nl

Deze functie wordt tijdelijk overgenomen door Pierre Wijnen, voorzitter IVN Munstergeleen
E: pierrewijnen2@gmail.com

Penningmeester
Theo Lemmens
E: tjmhlemmens@gmail.com
Bankrekeningnummer: t.n.v. IVN Munstergeleen rek.nr: NL80RABO0135007968

Overige bestuursleden
Ivo Dols
E: ivodols@outlook.com  

Leonne Könings-Mentjen
E: leonne@kings.nl  

Maarten Hinsken
ma.hinskens@ziggo.nl  

Piet Huits
pajhuits@gmail.com  Webmaster
Christina Claessen Wolfs