Gegevens

Het bestuur van IVN Munstergeleen is bereikbaar:
ivn.munstergeleen2@gmail.com

Voorzitter
Pierre Wijnen

Vice-voorzitter
Maarten Hinskens

Coördinator Heemtuin
Hub Mulders

Secretaris
Ben Bongers

Penningmeester
Theo Lemmens
Bankrekeningnummer: t.n.v. IVN Munstergeleen rek.nr: NL80RABO0135007968

Overige bestuursleden
Ivo Dols

Leonne Könings-Mentjen

Maarten Hinsken

Piet Huits
 

Webmaster
Christina Claessen Wolfs