Excursie bomen met een verleden

Excursie Bomen met een verleden

De zeven IVN afdelingen van de Westelijke Mijnstreek bieden u een heel jaar lang een gevarieerde reeks van activiteiten met  BOMEN
als onderwerp: “Bomen over Bomen”

Westelijke MijnstreekIn dat kader organiseert IVN  Munstergeleen een excursie Bomen met een verleden op Landgoed Ter Worm in Heerlen

Bomen worden meestal ouder dan mensen – tenminste als hun de kans wordt geboden door de mensen. Die krijgen er heel wat voor terug: een mooie vorm, CO2-opslag, een verbinding met het verleden vanwege de gedachte wat zo’n boom zoal ‘meegemaakt’ of ‘gezien’ heeft. 

Het landgoed TerWorm bood zo’n drie tot vier decennia geleden een troosteloze aanblik. Een vervallen kasteel, een opgegeven openluchtzwembad en een rioolwaterzuiveringsinstallatie pal ernaast stemden mensen niet vrolijk. Te midden van dat alles hielden bomen de herinnering vast aan een glorieus verleden

Het kasteel, inclusief tuin en oranjerie, is gerestaureerd, het openluchtzwembad is opgeruimd en de rioolwaterzuiveringsinstallatie is ‘geamoveerd’ ofwel (grotendeels) verwijderd in het kader van Corio Glana en Natura 2000, het grootscheepse samenwerkingsproject (van Provincie, Waterschap, Natuurmonumenten, VVV en aanliggende gemeentes) waarmee de Geleenbeek werd aangepakt.

Van het Landgoed TerWorm, gelegen tussen de A76 en de N281, is niet alleen de natuurwaarde maar ook de recreatieve waarde verhoogd: wandelpaden ontsluiten de toegang tot de historische gebouwen en de ‘Troostboom’ of ‘dikke eik’, geen eik maar een plataan met een stamomvang van bijna 6 meter, en tot de oudste boom van Heerlen, een tamme kastanje die zich helaas in de eindfase bevindt: ook bomen zijn niet bestand tegen ziekte en dood.

Van jongere datum zijn de statige lindebomen die de ook gerestaureerde kasteellaan omzomen en de hoogstamboomgaarden ter weerszijden daarvan.

Her en der zijn groepen fladderiepen geplant die de iepenziekte weerstaan en die de iepenpage hier terug hebben gebracht.

De monumentale en andere bomen op dit landgoed zullen worden bezocht onder leiding van Gerrit Haak, contactpersoon in onze regio van de Bomenstichting tijdens een wandeling van 3,5 tot 4 km.

 

Wanneer?        Maandag 14 oktober, 9.30 uur. Let op: dit is een andere tijd
                          dan vermeld in de folder

Waar?              Verzamelen parkeerplaats Van der Valk nabij Kasteel 
                         TerWorm, Heerlen
Inschrijven?    Niet nodig
Kosten?           Gratis