Contact Gegevens

Het bestuur van IVN MunsterGeleenSittard is per mail bereikbaar:
ivn.munstergeleensittard@gmail.com

Voorzitter
Hub Mulders

Secretaris
Maarten Hinskens

Penningmeester
Josette Janssen-Corbij
Bankrekeningnummer: t.n.v. IVN MunsterGeleenSittard rek.nr: NL80RABO0135007968

Overige bestuursleden
Leonne Könings-Mentjen
Fred Vroomen
Ilona Schmeets
 

Webmaster
Christina Claessen Wolfs