Aquarium

Bloemenweide (3)

Belangrijk voor het onderhoud van de bloemenweide is dat de grond schraal wordt gehouden. Dat betekent dat tegen het eind van de zomer wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Op het hoogtepunt van de bloei, eind mei / begin juni vinden we hier zeepkruid, knoopkruid, margriet, pinksterbloem, gevlekte orchis en grote ratelaar.

Ratelaars zijn eenjarige planten met gele bloemen, die een onder- en een bovenlip hebben en een platte kelk. De rijpe zaden rammelen in de vruchtdoos, vandaar de naam.
Er zijn vormen die van mei tot juli bloeien, en vormen die men van juli tot september in bloei kan aantreffen. Deze vormen verschillen in de wijze van vertakking en het aantal bladeren. Ratelaars zijn halfparasieten: de planten gebruiken de wortels van vooral grassen om aan hun voedsel te komen. Hierdoor blijft het gras in deze bloemenweide laag en krijgen andere planten meer kansen om zich te ontwikkelen. De bloemen hebben een duidelijke paarse tand aan de bovenlip. De stengel is van donkere strepen voorzien.