ANBI

ANBI

  • IVN Munstergeleen,

RSIN-nummer 816460310;
KvK nr.: 40187601;
rek.nr.: NL80RABO0135007968

De jaarverslagen en kasboeken over de jaren 2012 - 2020 zijn via onderstaande links in te zien.

Doelstelling en beleid
De doelstellingen zijn omschreven onder IVN Nederland, Vereniging voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Hiervan is IVN Munstergeleen een afdeling. Voor IVN Munstergeleen staat de openstelling en beheer van de Heemtuin in het recreatiegebied Windraak Hondskerk centraal. De vrijwilligers maken dat mogelijk. Alle activiteiten zijn terug te vinden in het jaarprogramma.

Beloningsbeleid
Bestuursleden en vrijwilligers zetten zich belangeloos in en ontvangen geen vergoeding.