't Sang , Broek en Goorkens

't Sang , Broek en Goorkens is een lichtglooiend beekdallandschap van 150 ha. ten zuidoosten van de gemeente Mierlo . Het is door de provincie aangewezen als natte natuurparel. Dit zijn waardevolle natuurgebieden die afhankelijk zijn van grondwater ( kwelwater) . Omdat het gebied dreigde te verdrogen heeft Waterschap Aa en Maas maatregelen genomen om verdroging tegen te gaan door het aanleggen van enkele nieuwe waterlopen. Ook zijn bestaande waterlopen verondiept en zijn stuwen en drempels aangelegd in de Goorloop en de Grensloop. Het gebied is altijd zeer nat geweest, het behoorde vroeger tot " De groene Gemeynte" waar door de bewoners van Lierop en Mierlo turf werd gestoken. In ' t voorjaar zijn de hooilanden en beemden door o.a. de pinkster- en paardebloemen een lust voor het oog.

foto's: Toon v.d. Eijnden

wandelroute Sang en Goorkens

In 't Sang is onlangs een nieuwe wandelroute aangelegd. Op vrijdag 23 juni jl. is het wandelpad Rondje 't Sang op sprookjesachtige wijze geopend door ambtenaren van Staatsbosbeheer, wethouder Mirande Verdouw en bestuursleden van Waterschap Aa en Maas.

't Sang

't Sang

't Sang

Bron: Staatsbosbeheer en gemeente Geldrop-Mierlo