De Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep kent de volgende activiteiten:

 • Tellingen van bijzondere broedvogels op de Strabrechtse Heide. De gegevens worden verstrekt aan Staatsbosbeheer en aan SOVON  (Stichting Onderzoek Vogels Nederland). Zij verwerken ze , samen met resultaten van andere vrijwilligersgroepen, tot publicaties, gericht op natuurbescherming en/ of educatie.
 • Plaatsen en onderhouden van nestkasten, met name voor uilen en roofvogels. Zeer bijzonder was de plaatsing van een Slechtvalkenkast op de Mierlose TV toren in 2009, die sindsdien jaarlijks jongen krijgen.
 •                    
 • Roofvogeltellingen in de ( voormalige) gemeente Mierlo.
 • Verzorgen van cursussen, gericht op het herkennen van vogels in de nabije omgeving. Bij deze cursussen werken we samen met enkele leden van IVN Geldrop.
 •                    
 • Verzorgen van vogelwandelingen voor IVN leden of het brede publiek
 • Tripjes naar interessante vogelgebieden in ZO Brabant zoals 't Sang  ((Mierlo) en de Groote Peel. Op zaterdag-of zondagochtenden. Een enkele keer 's avonds ( uilen of nachtzwaluwen)
 • Trips, enkele keren per seizoen naar bijv. Zeeland en de Ooijpolder voor overwinterende ganzen, eenden en steltlopers. Incidenteel meerdaagse trips naar bijv. Lac du Der of Diepholz,
 •                    
 • Verstrekken van informatie m.b.t. vogels en vogelwaarnemingen in en om Mierlo.

De omvang van de groep schommelt rond de 10 personen, die allen primair voor het plezier vogelen en genieten van lekkere wandelingen in de stille ochtend-uurtjes.

Eens per maand wordt in het gebouw van IVN Mierlo bijgepraat en worden activiteiten gepland. Daarbij komen de bovengenoemde activiteiten/ projecten aan bod en wordt er bekeken of nieuwe activiteiten ontwikkeld kunnen worden. Ook worden dan vakantie-ideeën of tips m.b.t. vogels/vogelen uitgewisseld.

U bent van harte welkom om kennis te ( komen) maken, op de 1e donderdag van de maand om 20.30 uur ( niet in juli en augustus).

Contactpersoon: Martien Vorstenbosch tel. 0492-663540

Links:

 www.vogelsindekempen.nl  Interessante vogelwaarnemngen in de regio

www.vogelbescherming.nl De site van Vogelbescherming Nederland

www.sovon.nl  Homepage van SOVON 

www.vogelvisie.nl Foto's, beschrijvingen, geluiden en biotopen van vrijwel alle Nederlandse vogels.       

www.lauwersmeer.nl    Links naar honderden vogelsites.