De Vlinderwerkgroep

De vlinderwerkgroep doet voor de Vlinderstichting onderzoek naar de vlinderstand in het natuurgebied Sang & Goorkens.

                          

De Kleine ijsvogelvlinder is een landelijk bedreigde dagvlinder waarvan in het natuurgebied Sang & Goorkens nog een geisoleerde populatie aanwezig is. Staatsbosbeheer heeft i.s.m. De Vlinderstichting in 2007 en 2008 beheersmaatregelen in het gebied uitgevoerd om het leefgebied van deze vlinder te vergroten.

Zo werden er windluwe open plekken in het bos gemaakt met ruigtekruiden en belangrijke nectarplanten zoasl de braam in de hoop dat de Kleine ijsvogelvlinder hiervan zal profiteren. Om het effect van de maatregelen te kunnen meten traden SBB en de Vlinderstichting in contact met IVN Mierlo voor het lopen van een dagvlinderroute langs de bosranden. Elke week van 1 april tot 1 oktober worden op een vaste route aantal en soorten geteld door IVN'ers van Mierlo en Geldrop.

                                                                                          de Kleine ijsvogelvlinder

Heb je interesse in deze manier van natuurverkenning neem dan contact op met de contactpersoon  Annie Kooijmans tel. 06-22842411